תקציר עמ' 290 - ת. 13

חישוב שטח המוגבל על ידי גרף פונקציה וציר ה-x