תקציר עמ' 288 - דוגמאות א׳-ב׳

חישוב שטחים כשהגרפים של הפונקציות אינם נתונים בסרטוט