תקציר עמ' 288 - ת. 11

חישוב שטח המוגבל על ידי שתי פונקציות וציר ה-x