תקציר עמ' 287 - ת. 5

חישוב שטח המוגבל על ידי שתי פרבולות וציר ה-x