תקציר שטחים מורכבים-פולינומים

חישוב שטח על ידי חיבור שני אינטגרלים, עמ' 286 - דוגמה