תקציר עמ' 285 - ת. 21

חישוב שטח המוגבל על ידי גרפים של שתי פונקציות (בין יותר משתי נקודות)