חישוב שטח המוגבל על ידי גרפים של שתי פונקציות (בין יותר משתי נקודות)