תקציר שטח המוגבל ע"י גרפים של שתי פונקציות (בין יותר משתי נקודות)

שטח המוגבל על ידי גרפים של שתי פונקציות (בין יותר משתי נקודות), עמ' 281 - דוגמה ג'