תקציר שטח המוגבל ע"י גרפים של שתי פונקציות (בין שתי נקודות)

שטח המוגבל על ידי גרפים של שתי פונקציות (בין שתי נקודות), שטח כלוא בין גרפים של שתי פונקציות, עמ' 280 - דוגמאות א' ו-ב'