תקציר עמ' 283 - ת. 12

מציאת פונקציה על פי נגזרת, חישוב שטח המוגבל על ידי גרפים של שתי פונקציות