תקציר עמ' 279 - ת. 29

תרגיל בנושא שטחים מעל ומתחת לציר ה-x