תקציר עמ׳ 278 - ת. 24

תרגיל בנושא שטחים מעל ומתחת לציר ה-x