תקציר שטח מתחת לציר ה- x

שטח מתחת לציר ה-x, עמ' 272 - דוגמה ג'