תקציר עמ' 276 - ת. 13

תרגיל בנושא שטח מעל ציר ה-x, בין שתי נקודות חיתוך