תקציר שטח מעל ציר ה- x בין שתי נקודות חיתוך

שטח מעל ציר ה-x, בין שתי נקודות חיתוך, עמ' 272 - דוגמה ב'