תקציר עמ' 274 - ת. 6

תרגיל בנושא שטח מעל ציר ה-x, בין שני ישרים המאונכים לציר ה-x