תרגיל בנושא שטח מעל ציר ה-x, בין שני ישרים המאונכים לציר ה-x