תקציר עמ' 271 - דוגמה א'

חישוב שטח המוגבל בין פונקציה לציר ה-x