תקציר עמ' 235 - ת. 17

תכונות הצלעות והזוויות במשולש (אי שוויונים במשולש)