תקציר עמ' 367 - ת. 10

פתרון בעיה עם אותיות - משיק למעגל