תקציר עמ' 366 - ת. 5

פתרון בעיה עם אותיות - מיתרים וזויות במעגל