תקציר מצולע משוכלל - משולש ישר זוית

עמ' 363 - דוגמה