תקציר עמ' 361 - ת. 17

מעגל - משולש ישר זוית - משיק למעגל