תקציר עמ' 361 - ת. 6

מעגל - משולש ישר זוית - מיתרים וזויות במעגל