תקציר עמ' 388 - ת. 16

תרגיל חזרה על מעגל - משפט הסינוסים