תקציר עמ' 387 - ת. 9

תרגיל חזרה על מעגל - משפט הסינוסים