תקציר עמ' 384 - ת. 49

פתרון בעיות במעגל בעזרת משפט הסינוסים , זוויות ומיתרים במעגל, מעגל חוסם וחסום, משפט הסינוסים