תקציר עמ' 383 - ת. 43

פתרון בעיות במעגל בעזרת משפט הסינוסים , זוויות ומיתרים במעגל, מעגל חוסם וחסום, משפט הסינוסים