תקציר עמ' 377 - ת. 5

חישובים במעגל בעזרת משפט הסינוסים