תקציר מעגל - משפט הסינוסים - תרגיל חישוב

משפט הסינוסים, זהות הסינוס, עמ' 375 - דוגמה א'