תקציר עמ' 121 - ת. 19

מציאת משוואת ישר וקודקודי מצולע לפי המצב ההדדי בין הישרים, תכונות מצולעים