תקציר עמוד 192 - ת. 14

תרגיל בנושא אנך ממרכז המעגל למיתר