תקציר עמ' 191 - ת. 9

הגדרת מרחק המיתר ממרכז המעגל