תקציר אנך ממרכז המעגל למיתר

הגדרת אנך ממרכז המעגל למיתר, משפט והוכחה, משפטים הפוכים