תרגול מתקדם בנושא זוית מרכזית, מיתרים וקשתות, שימוש בחיבור קשתות