תקציר עמ׳ 188 - ת. 12

תרגול מתקדם בנושא זוית מרכזית, מיתרים וקשתות, שימוש בחיבור קשתות