תקציר עמ' 187 - ת. 9

תרגול זוית מרכזית, מיתרים וקשתות