תקציר עמ׳ 186 - ת. 5

תרגול יסודי בנושא זוית מרכזית, מיתרים וקשתות, חישוב זוית מרכזית