תקציר זויות מרכזיות וקשתות, קשתות ומיתרים

הקשר בין זויות מרכזיות וקשתות ובין קשתות ומיתרים, עמ׳ 185 - דוגמה ב׳, אי שוויונים בין זויות מרכזיות, מיתרים וקשתות