תקציר זוית מרכזית ומיתרים

הקשר בין מיתרים לזויות הנשענות עליהם, הוכחת משפטים