הגדרת הזוית המרכזית והערות חשובות, עמ' 183 - דוגמה א', שוויון קשתות, חיבור וחיסור קשתות