תקציר משפטים המאפיינים את המעגל

הסבר משפטים, מצולע חסום במעגל, עמ' 178 - דוגמה