תקציר הגדרת המעגל

הגדרת המעגל והגדרות הקשורות למעגל, עמ' 176 - 178