תקציר עמ' 89 - ת. 66

פתרון תרגיל בנושא הכנסת גורם לתוך השורש והוצאתו, מציאת מספר גדול יותר מבין זוג מספרים