תקציר עמ' 87-86 - דוגמאות ד׳-ה׳

פתרון תרגילים בנושא שורשים בעזרת הכנסת גורם לתוך השורש או הוצאתו