תקציר עמ' 86 - דוגמאות ב׳-ג׳

דוגמאות להכנסת גורם לתוך השורש והוצאתו