מציאת מספר גדול יותר מבין זוג חזקות עם מעריכים שליליים