תקציר עמ' 83 - ת. 54

מציאת מספר גדול יותר מבין זוג חזקות עם מעריכים שליליים