תקציר עמ' 81-80 - ת. 21, 48, 57

פתרון תרגילים בנושא סדר פעולות החשבון עם חזקות וחוקי החזקות