מציאת אמצע קטע על נקודות הקצע, מציאת נקודת קצה על פי אמצע הקטע