תקציר עמ' 109 - ת. 10

מציאת אמצע קטע על נקודות הקצע, מציאת נקודת קצה על פי אמצע הקטע