תקציר עמ' 279 - ת. 6

חישובים שונים במעגל חסום במצולע או חוסם מצולע