תקציר מצולע חסום במעגל ומצולע חוסם מעגל

מצולע משוכלל, גודל זוית במצולע משוכלל, מצולע משוכלל חסום במעגל, עמ' 277 - דוגמה