תקציר עמ' 275 - ת. 12

הוכחה שניתן לחסום מעגל במרובע