הגדרת מרובע חוסם מעגל, התכונה של מרובע החוסם מעגל, עמ' 272 - דוגמה